lauantai 7. kesäkuuta 2008

Wikipedia: Olemattomiksi oletetut luokat

Äänestelyn tuloksena on päädytty jostain syystä olettamukseen, että ne Wikipedian artikkeliluokat, joissa on havainnointihetkellä yksi, kaksi tai kolme artikkelia ovat tynkäluokkia, joita ei pitäisi olla. Tästä seuraa, että moderaattorit tai ylläpitäjät huomauttavat liian pienten luokkien tekemisestä ja ääritapauksessa alkavat poistaa luokittelujärjestelmän ensimmäisiä luokkia.

Wikipediassa ei toimituskunan puuttumisen vuoksi ole hyviä edellytyksiä jäsentään tietoa sen toimittamisen alkuvaiheissa: lähteitä on vain muutamista luokkaa tai luokkiin kuuluvista artikkeleista, minkä vuoksi luokittelu jää vajaaksi, vaikka on yleisesti tiedossa, että asiaryhmä on laaja ja jo valmiiksi luokiteltu muissa tiedotusvälineissä.

Yhtenä esimerkkinä tällaisesta asiaryhmästä ovat vesistöt, joiden kirjoittaminen on alkanut paikkakuntien järvistä, jatkunut johdonmukaisesti järviin virtaaviin ja järvistä virtaavista joista päätyen vesistöihin. Vesistöt ovat rautateiden kaltainen järjestelmä, tosin ekologinen sellainen, joista on olemassa useita tieteellisiä luokitteluja näkökulmasta riippuen. Suurehkot joet on luokitettu aluksi paikkakunnittain kuntaluokkien mukaan. Lähinnä vain aakkostusta palvelemaan on perustettu luokka:Suomen joet . Luokitettaessa luokkaan luokka:Suomenlahteen laskevat vesistöt Kammo22 epäili, että kyseessä on tynkäluokka, jossa ei ole ainuttakaan artikkelia kesken luokittamisen. Tosiasiassa Wikipediankin Vesistö -artikkelin mukaan luokkaan kuuluivat luokitteluhetkellä Jänisjoki, Tohmajoki, Hiitolanjoki, Vuoksi, kirjoittamattomana artikkelina Juustilanjoki, Hounijoki, Tervajoki, kirjoittamattomana artikkelina Villajoki, kirjoittamattomana artikkelina Urpalanjoki, kirjoittamattomana artikkelina Vaalimaanjoki, Virojoki, kirjoittamattomana artikkelina Vehkajoki, kirjoittamattona artikkelina Summajoki, Kymijoki, kirjoittamattomana artikkelina Taasianjoki, kirjoittamattomana artikkelina Koskenkylänjoki, Ilolanjoki, Porvoonjoki, Mäntsälänjoki, kirjoittamattomana artikkelina Sipoonjoki, Vantaanjoki, kirjoittamattomana artikkelina Siuntionjoki ja Karjaanjoki.

Luokittelu oli kuitenkin mahdollista, koska ilmeisesti moderaattori huomasi itse, että kyseessä on todella vesistöihin liittyvä, vuosia suomalaisissa tietosanakirjoissa ollut Suomen päävesistöjen jaottelu. Tästä huolimatta sen jälkeen, kun Suomenlahteen, Saaristomereen, Selkämereen laskevat vesistöt oli luokiteltu ja Perämereen laskevista vesistöistä Kyrönjoki ja Lapuanjoki oli luokiteltu luokkiinsa, lopetti Samulili luokittelun kesken teknisin keinoin 7. heinäkuuta 2008 14:47 saakka. Mitään luokittelun sopivuuteen liittyvää huomautusta ei ole tehty.

Luokitteleminen ei edisty siksi, että ad hoc-periaatteella tehdyt moderoinnit eivät perustu aihepiirin tuntemukseen, vaan luokittelun - yleisesti jo vuosia hyväksytynkin - perustaminen on vaikeaa, koska uusi luokka leimataan tynkäluokaksi. Tämän vuoksi jo ennen kuin perustaa luokittelun, pitäisi olla neljä tai enemmän täysimittaista artikkelia, koska mikäli perustaa tynkäartikkelin tai minitynkäartikkelin kuvaamaan, miksi luokittelu on tarpeellinen, liian lyhyiden artikkeleiden kirjoittamiseen ei kannusteta. Näin ollen luokittelulle asetettavat vaatimukset ovat : 1) moderaattoreille asian käsittämisen mahdollistaman kokooma-artikkelin laatiminen, 2) neljän minitynkää tai tynkää pidemmän artikkelin kirjoittaminen aiheesta ja 3) virallisen tai tieteellisen luokittelun puolustaminen vakiintuneelta käytännöltä, joka saattaa itsessään olla jo valmiiksi Wikipedian periaatteiden vastainen tai poikkeavan melkoisesti suurten Wikipedioiden, esimerkiski laajan englanninkielisen ja ajoittain melko laadukkaan saksankielisen Wikipedian periaatteista.

Luokittelun on jäsentämisen ensimmäinen aste. Sen pitäisi sallia puutteellisessakin muodossa, koska luokittelu toimii hakuavaimena, jolla seuraavat kirjoittajat löytävät artikkelisarjan ja pystyvät parantamaan muut artikkelit vertaistensa tasolle. Tämä ei ole kuitenkaan mahdollista niin kauan kuin ylläpitoäänestyksissä palkintaan mahdollisimman suurta määrää sivujen turmelemista estäviä muokkauksista, joista osa on väärinkäsityksiä.

torstai 5. kesäkuuta 2008

Ruotsin kansallispäivä 6.6.

Ruotsin kansallispäivää vietetään Ruotsin valtiopäivien 1983 tekemän päätöksen mukaisesti 6.6. Vuodesta 1996 lähtien päivä on ollut myös sallittu kunnianosoituspäivä. Ruotsissa on kuusi virallista kunnianosoituspäivää, jolloin kello 12 alkaen saa ampua tykillä 21 laukausta viiden sekunnin välein. Kunnianosoituspäivinä saa myös tervehtiä sapelilla pienen tai suuren kunniatervehdyksen.

Päivä on ollut ennen kansallispäivää Ruotsin lipun päivä ja sitä ennen Kustaa Vaasan päivä. Kustaa Vaasasta tuli Ruotsin kuningas 6. 6.1523. Hänen johdollaan Ruotsi itsenäistyi tanskalaisten vallitsemasta Kalmarin unionista.

Kuva: kruununprinsessa Victoria Sundsvallissa 6.6.2004, Thuresson, ruotsinkielinen Wikipedia

Kansainvälinen ympäristöpäivä 5.6.

Yhdistyneiden kansakuntien ympäristöohjelman kansainvälistä ympäristöpäivää vietetään 5.6.2008. Sitä on vietetty erilaisin teemoin jo vuodesta 1972 lähtien. Tämän vuoden aihe "Kick the Habit! Towards a Low Carbon Economy" liittyy hiilidioksidipäästöihin.

Wikipedia:Ylläpitäjät - et kyllä varmasti tuki

Wikipedian Ylläpitäjät-sivu on tarkoitettu alunperin ylläpitoon tai ylläpitäjiin liittyviin kysymyksiin. Koska sivu on Wikipedian pysyvä arvosivu ei sen tyhjentäminen, roskaksi merkitseminen tai poistaminen artikkeleiden keskustelusivujen tapaan tule kysymykseen, koska se huomattaisiin ja ylläpitäjää, joka sitä on manipuloinut, alettaisiin epäillä sensuurista.

Koska kuitenkin laajan käyttäjäkunnan Wikipediassa näkemykset kohtaavat ja monet asiantuntemattomuudesta epäillyt ylläpitäjät saavat osakseen vahvaa kritiikkiä, on päätetty mielipidevirta ohjata muualle.

Paljastavaa Ylläpitäjät-sivussa on se, että sen johdannossa ei opasteta, mitä sivulle toivotaan kirjoitettavaksi, vaan se, mitä sivuille ei enää nykykäytännön mukaan pitäisi kirjoittaa. Johdanto on tällainen:

Tämän keskustelusivun tarkoituksena ei ole käsitellä:

  1. Artikkelien ja sivujen ongelmia. Käytä tätä varten sivun omaa keskustelusivua tai jos kyseessä on poistettu sivu, kahvihuonetta
  2. Yksittäiseen käyttäjään, ylläpitäjään tai byrokraattiin liittyvissä ongelmissa käytä käyttäjän keskustelusivua tai laajemmassa ongelmassa kommenttipyyntöä

Kuten aiemmin on todettu, kommenttipyyntösivu voidaan poistaa yleisperusteluin, vaikka kommenttipyynnön tekeminen on jokaisen Wikipedian käyttäjän - rekisteröidyn tai rekisteröitymättömän - perusoikeus.

Kommenttipyyntösivuja ovat poistaneet ylläpitäjäoikeuksin mm. Agony (4.6.2008) ja MikkoM.

Ensimmäisenä vaihtoehtona tarjotaan kahvihuonetta tai artikkelin omaa keskustelusivua, jotka poistetaan melko helposti siksi, että monikaan ei kiinnitä huomiota siihen, että sellainen sivu on ollut olemassa päinvastoin kuin Wikipedian pysyvä arvosivu.

Toisin sanoen alunperin hyvää tarkoittava ja Wikipedian käytännön mukainen keskustelusivu ylläpidon periaatteista on tehty tarkoituksettomaksi luomalla säännöt, jotka kieltävät lähes missään tapauksessa kommentoimasta sivulle, jonka olemassa oloon yhteisö kiinnittää huomion ja minkä muutoksiin jotkut voivat reagoida kaivamalla login esille.

Asian ilmaiseen melko selvästi albval :

Ylläpitäjät-palstaa et kyllä varmasti tuki (jälleen kerran) _yksittäisestä ylläpitäjästä_ jauhamiseen. Miksi tällä sivulla mekastat kun on ohjeistettu tuhanteen kertaan että keskustelu käyttäjästä tapahtuu käyttäjän keskustelusivulla... --Agony (403) 5. kesäkuuta 2008 kello 10.36 (UTC)


Kuten edellä on mainittu, käyttäjäsivuja on helpompi manipuloida kuin Ylläpitäjät-sivua. Näin ollen kommentin hävittäminen ja keskustelun estäminen on paljon helpompaa kuin Ylläpitäjät-sivulla.

On vaikea sanoa, onko Wikipedia Foundationilla tietokonepalvelinkapasiteetti tullut rajalliseksi vai mitä tarkoittaa hätääntynyt kommentti siitä, että "et kyllä varmaasti tuki".

keskiviikko 4. kesäkuuta 2008

Wikipedia:Kommenttipyyntö

Kommenttipyyntö on tapa saada artikkelista tai henkilöstä yleiskeskustelu aikaiseksi. Sen tarkoituksena on selkeyttää periaatteita ja muodostaa yhteisymmärrystä. Käytännössä on kuitenkin mahdollista jättää ylläpitäjälle ongelmalliseksi muodostuva kommenttipyyntö hallinnollisin keinoin esimerkiksi vetoamalla sääntöön Älä häiriköi esittääksesi kantasi. Tämä on mahdollista jopa asiassa, jossa ylläpitäjä itse on asianomainen.

Poistettuja kommenttipyyntöjä ovat mm. Kommenttipyyntö/Käyttäjä Siliamaav. Poistajana Agony. Keskustelu liittyi luokka:Espoon hiippakunta - poistamiseen seurakunnista kertovista artikkeleista. Kun luokat ensiksi tyhjennetään artikkeleistaan, voidaan lopulta luokatkin poistaa perustelemalla, että niissä ei ole enää artikkeleita tai niissä on yksi tai kaksi artikkelia, jolloin niitä pidetäään tarpeettomina luokkina. Sinänsä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien luokittaminen hiippakuntiinsa on ollut ennen tyhjentämisiä ja poistoja miltei vuoden vanha.

--
Kommenttipyynnöllä voi pyytää muita Wikipedian käyttäjiä osallistumaan keskusteluun, joka on muodostunut tai muodostumassa riitaiseksi. Usein uusien osapuolien näkemys voi auttaa sovun tai kompromissin löytämiseen asiassa. Kommenttipyynnöt voivat koskea mitä tahansa Wikipedian käyttäjien välistä kanssakäymista tai toimia, kunhan siitä on ensin käyty keskustelua. Kommenttipyyntöjen tarkoituksena on auttaa Wikipedian käyttäjiä löytämään yhteisymmärrys tai kompromissiratkaisu.

Kuka tahansa voi tehdä kommenttipyynnön lisäämällä alla olevaan listaan linkin keskustelusivulle, johon kommentteja haluaa. Kommenttipyyntöön voi vastata kuka tahansa Wikipedian käyttäjä.
Kommenttipyyntöä ei tarvitse perustella, sen sijaan asianomaisella keskustelusivulla on hyvä mainita että on jättänyt keskustelusta kommenttipyynnön.

Kommenttipyynnön pitäisi olla lyhyt ja ytimekäs sekä siitä pitäisi selvitä tarkasti aihe ja asia. Tarkoitus ei ole kirjoittaa romaania. Kommenttipyyntöön pitäisi liittää myös lähteet siitä, missä, milloin ja mitä.

Puolustusvoimain lippujuhlan päivä 4.6.

Tänään on Suomen marsalkan syntymäpäivä, jota nykyään kutsutaan puolustusvoimain lippujuhlan päiväksi. Valtakunnallisen paraatin järjestämispaikaksi on valittu päämajakaupunki Mikkeli, johon perustettiin 2008 maanpuolustusalueista luopumisen vuoksi maavoimaesikunta. Puolustusvoimain komentaja amiraali Juhani Kaskeala piti puheen.

Suomalainen Wikipedia

Wikipedia, kuten myös kaikki muukin sananvapaus on kiisteltyä, mutta yleensä vain silloin, kun sillä on merkitystä. Erityisesti tämä näkyy silloin, kun järjestelmän uskottavuudesta alkaa olla kysymys, ja kun kyse on abstratioiden asemesta jostain todellisesta toimijasta, henkilöstä tai yhteisöstä. Usein on kuitenkin niin, etteivät yhteisöt voi keskustella asioistaan itsensään riippumatta. Tämän vuoksi muodostuu toista näkökantaa edustavia tiedonvälitys- ja joukkotiedonvälityskanavia, jotka edustavat toisenlaista näkemystä tai jopa riippumattomuutta, mitä se sitten merkitseekään.

Suomenkielinen Wikipedia, http://fi.wikipedia.org on saanut rinnalleen sitä parodisoivan humoristisen MediaWiki-alustalle tehdyn julkaisun, jonka nimi on Hikipedia http://hiki.pedia.ws/wiki/Hikipedia/ Kuitenkin ehkä Wikipedian itsensä ja Hikipedian kesken voisi olla jokin välimuoto, millä Wikipediaa voitaisiin ilmiönä arvioida.

Toivottavasti ne, jotka eivät moderoinnilta saa näkemystään esille, voisivat tuoda kantansa esille - vaikka tässä blogissa!