lauantai 7. kesäkuuta 2008

Wikipedia: Olemattomiksi oletetut luokat

Äänestelyn tuloksena on päädytty jostain syystä olettamukseen, että ne Wikipedian artikkeliluokat, joissa on havainnointihetkellä yksi, kaksi tai kolme artikkelia ovat tynkäluokkia, joita ei pitäisi olla. Tästä seuraa, että moderaattorit tai ylläpitäjät huomauttavat liian pienten luokkien tekemisestä ja ääritapauksessa alkavat poistaa luokittelujärjestelmän ensimmäisiä luokkia.

Wikipediassa ei toimituskunan puuttumisen vuoksi ole hyviä edellytyksiä jäsentään tietoa sen toimittamisen alkuvaiheissa: lähteitä on vain muutamista luokkaa tai luokkiin kuuluvista artikkeleista, minkä vuoksi luokittelu jää vajaaksi, vaikka on yleisesti tiedossa, että asiaryhmä on laaja ja jo valmiiksi luokiteltu muissa tiedotusvälineissä.

Yhtenä esimerkkinä tällaisesta asiaryhmästä ovat vesistöt, joiden kirjoittaminen on alkanut paikkakuntien järvistä, jatkunut johdonmukaisesti järviin virtaaviin ja järvistä virtaavista joista päätyen vesistöihin. Vesistöt ovat rautateiden kaltainen järjestelmä, tosin ekologinen sellainen, joista on olemassa useita tieteellisiä luokitteluja näkökulmasta riippuen. Suurehkot joet on luokitettu aluksi paikkakunnittain kuntaluokkien mukaan. Lähinnä vain aakkostusta palvelemaan on perustettu luokka:Suomen joet . Luokitettaessa luokkaan luokka:Suomenlahteen laskevat vesistöt Kammo22 epäili, että kyseessä on tynkäluokka, jossa ei ole ainuttakaan artikkelia kesken luokittamisen. Tosiasiassa Wikipediankin Vesistö -artikkelin mukaan luokkaan kuuluivat luokitteluhetkellä Jänisjoki, Tohmajoki, Hiitolanjoki, Vuoksi, kirjoittamattomana artikkelina Juustilanjoki, Hounijoki, Tervajoki, kirjoittamattomana artikkelina Villajoki, kirjoittamattomana artikkelina Urpalanjoki, kirjoittamattomana artikkelina Vaalimaanjoki, Virojoki, kirjoittamattomana artikkelina Vehkajoki, kirjoittamattona artikkelina Summajoki, Kymijoki, kirjoittamattomana artikkelina Taasianjoki, kirjoittamattomana artikkelina Koskenkylänjoki, Ilolanjoki, Porvoonjoki, Mäntsälänjoki, kirjoittamattomana artikkelina Sipoonjoki, Vantaanjoki, kirjoittamattomana artikkelina Siuntionjoki ja Karjaanjoki.

Luokittelu oli kuitenkin mahdollista, koska ilmeisesti moderaattori huomasi itse, että kyseessä on todella vesistöihin liittyvä, vuosia suomalaisissa tietosanakirjoissa ollut Suomen päävesistöjen jaottelu. Tästä huolimatta sen jälkeen, kun Suomenlahteen, Saaristomereen, Selkämereen laskevat vesistöt oli luokiteltu ja Perämereen laskevista vesistöistä Kyrönjoki ja Lapuanjoki oli luokiteltu luokkiinsa, lopetti Samulili luokittelun kesken teknisin keinoin 7. heinäkuuta 2008 14:47 saakka. Mitään luokittelun sopivuuteen liittyvää huomautusta ei ole tehty.

Luokitteleminen ei edisty siksi, että ad hoc-periaatteella tehdyt moderoinnit eivät perustu aihepiirin tuntemukseen, vaan luokittelun - yleisesti jo vuosia hyväksytynkin - perustaminen on vaikeaa, koska uusi luokka leimataan tynkäluokaksi. Tämän vuoksi jo ennen kuin perustaa luokittelun, pitäisi olla neljä tai enemmän täysimittaista artikkelia, koska mikäli perustaa tynkäartikkelin tai minitynkäartikkelin kuvaamaan, miksi luokittelu on tarpeellinen, liian lyhyiden artikkeleiden kirjoittamiseen ei kannusteta. Näin ollen luokittelulle asetettavat vaatimukset ovat : 1) moderaattoreille asian käsittämisen mahdollistaman kokooma-artikkelin laatiminen, 2) neljän minitynkää tai tynkää pidemmän artikkelin kirjoittaminen aiheesta ja 3) virallisen tai tieteellisen luokittelun puolustaminen vakiintuneelta käytännöltä, joka saattaa itsessään olla jo valmiiksi Wikipedian periaatteiden vastainen tai poikkeavan melkoisesti suurten Wikipedioiden, esimerkiski laajan englanninkielisen ja ajoittain melko laadukkaan saksankielisen Wikipedian periaatteista.

Luokittelun on jäsentämisen ensimmäinen aste. Sen pitäisi sallia puutteellisessakin muodossa, koska luokittelu toimii hakuavaimena, jolla seuraavat kirjoittajat löytävät artikkelisarjan ja pystyvät parantamaan muut artikkelit vertaistensa tasolle. Tämä ei ole kuitenkaan mahdollista niin kauan kuin ylläpitoäänestyksissä palkintaan mahdollisimman suurta määrää sivujen turmelemista estäviä muokkauksista, joista osa on väärinkäsityksiä.

Ei kommentteja: